COVID-19. Suspendarea executarii NU opereaza in materie penala

Prin Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei au fost luate unele masuri inclusiv in domeniul justitiei cu privire la reducerea, cu caracter temporar, a activitatii desfasurate de organele judiciare, fapt ce afecteaza, pentru aceeasi perioada, si activitatea desfasurata de profesiile din domeniul justitiei.

Conform art. 42 alin. (5) din acelasi Decret, activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, în scopul ocrotirii drepturilor la viaţă şi la integritate fizică ale participanţilor la executarea silită.

In acest context, Guvernul Romaniei a adoptat OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 21.03.2020.

Potrivit art. VII alin. (3) din aceasta Ordonanta, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin oprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

Avand in vedere aceste aspecte, dispozitiile aplicabile cazurilor speciale de executare silita prevazute in Cap. XII1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala raman in vigoare.