CSU. Posibile implicatii penale
text

Potrivit dispozitiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romanei, precum si a Ordonantelor militare nr. 1/2020, nr. 2/2020 si nr. 3/2020, operatori economici din varii domenii de activitate se confrunta, fie cu suspendarea totala sau partiala a activitatii, fie cu diminuarea incasarilor sau a veniturilor.

Avand in vedere aceste aspecte, s-a impus adoptarea unor masuri economice si fiscal-bugetare, dar si de protectie sociala, in incercarea de a combate efectele negative din punct de vedere economic si social, mai ales pe termen lung, a pandemiei Covid-19.

Astfel, au fost adoptate urmatoarele acte normative:

– OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

– OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2;

– Ordinul MEEMA nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul”).

Aspecte cheie privind Certificatele de Situatii de Urgenta

Una din masurile menite sa asigure lichiditati IMM-urilor si nu doar acestora, in contextul in care au fost restranse unele drepturi si libertati este acordarea certificatelor de situatii de urgenta („CSU”) operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pademiei Covid-19.

Potrivit acestor acte normative, de Certificatele de Situatie de Urgenta poate beneficia:

–  orice operator economic care intra sub incidenta starii de urgenta, conform Ordonantelor militare nr. 1, nr. 2 si nr. 3 din 2020, intrerupandu-si total sau partial activitatea ca urmare a acestor masuri, pentru certificatul de tip 1 (albastru);

– orice operator economic care, in urma instituirii starii de urgenta a inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020, pentru certificatul de tip 2 (galben).

Totodata, potrivit informatiilor disponibile pe pagina inm.gov.ro, somajul tehnic va fi obtinut in urma depunerii, de catre angajatori, prin posta electronica, la ANOFM, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, ce va fi asumata de reprezentantul legal al angajatorului.

Certificatele de Situatie de Urgenta nu sunt necesare pentru obtinerea somajului tehnic pentru salariatii angajatorilor care isi reduc sau isi intrerup activitatea ca urmare  a efectelor epidemiei de Covid-19, urmand ca actele aditionale sa se incheie dupa finalizarea starii de urgenta.

Declaratia pe proprie raspundere („declaratia”) constituie principala dovada in baza careia se pot obtine aceste facilitati.  Site-ul Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) gazduieste o sectiune speciala, realizata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), de unde se poate descarca si completa aceasta declaratie.

Scopul declaratiei este acela de a atesta faptul ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea CSU sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat.

Legislatia penala in corelatie directa cu Certificatele de Situatie de Urgenta

Declaratia se semneaza sub imperiul dipozitiilor art art. 326 “Falsul in declaratii” din Codul penal referitor la: (1) “Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Cea de-a doua norma penala cu implicatii directe este Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Potrivit art. 3 din Ordin, CSU se utilizeaza in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea de facilitati/ masuri de sprijin ori in relatiile comerciale, in conditiile legii.

Obligatiile ce revin fiecarui contribuabil de a evidentia in actele contabile activitatea efectuata raman in vigoare, insa avand in vedere conditiile de obtinere, precum si facilitatile aferente CSU, organele competente, cel mai probabil, dupa expirarea termenului pentru care s-a instituit starea de urgenta, vor intensifica activitatea de verificare a situatiilor financiare, fiscale sau vamale.